preskoči na sadržaj

Osnovna škola Petar Zoranić Stankovci

 

Zaštita osobnih podataka 

Člankom 8. stavkom 1. Povelje Europske unije o temeljnim pravima („Povelja”) te člankom 16.  stavkom 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU) utvrđeno je da svatko ima pravo na  zaštitu svojih osobnih podataka.  

Uredbom EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi  s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage  Direktive 95/46/EZ (u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka) dodatno se štite temeljna prava  i slobode pojedinaca, a posebno njihovo pravo na zaštitu osobnih podataka. 

Slijedom rečenog, Osnovna škola Petar Zoranić Stankovci (u daljnjem tekstu: Škola), a sukladno točci 78. uvodnog dijela i člankom 24. stavak 2. Opće uredbe o zaštiti podataka, uveo je interne politike i  proveo mjere koje osobito ispunjavaju načela tehničke zaštite podataka i integrirane zaštite podataka,  čija je svrha zaštita temeljnih prava i sloboda pojedinca (ispitanika) očuvanjem privatnosti njegovih  osobnih podataka u svim segmentima poslovanja Škole. 

Obrađujući osobne podatke ispitanika, Škola se osobito pridržava:  

Načela zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade = vodeći računa da obrada osobnih  podataka bude u skladu s određenim pravnim temeljem i da se ispitanik informira o postupku  obrade i njegovim svrhama, 

Načela ograničavanja svrhe = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju  budu prikupljeni u posebne, izričite i zakonite svrhe te se dalje ne smiju obrađivati na način koji  nije u skladu s tim svrhama, ali je moguća daljnja obrada u svrhe arhiviranja u javnom interesu,  u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe, 

Načela smanjenja količine podataka = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i  obrađuju budu primjereni, relevantni i ograničeni na ono što je nužno u odnosu na svrhe u koje  se obrađuju, 

Načela točnosti = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i obrađuju budu točni i  prema potrebi ažurni, poduzimajući svaku razumnu mjeru radi osiguravanja da se osobni podaci  koji nisu točni, a uzimajući u obzir svrhe u koje se obrađuju, bez odlaganja izbrišu ili isprave, 

Načela ograničenja pohrane = vodeći računa da podaci koji se prikupljaju i obrađuju moraju  budu čuvani u obliku koji omogućuje identifikaciju ispitanika samo onoliko dugo koliko je  potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, uz opasku da su dulja razdoblja čuvanja  moguća samo ako će se osobni podaci obrađivati isključivo u svrhe arhiviranja u javnom  interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja ili u statističke svrhe uz provedbu  primjerenih mjera zaštite propisanih Općom uredbom o zaštiti podataka, 

Načela cjelovitosti i povjerljivosti = vodeći računa da osobni podaci koji se prikupljaju i  obrađuju budu obrađivani na način kojim se osigurava odgovarajuća razina sigurnosti,  uključujući zaštitu od neovlaštene ili nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili  oštećenja,

Načela pouzdanosti = temeljem kojega Škola, kao voditelj obrade, odgovorna za poštivanje  načela i da je teret dokaza na njoj. 

Prava ispitanika 

Prilikom obrade osobnih podataka temeljna prava ispitanika su pravo na: 

Transparentnost i pristup podacima = podrazumijeva pravo ispitanika da mu Škola pruži  informacije prilikom prikupljanja osobnih podataka odnosno da mu da potvrdu o istome te ga,  između ostalog, obavijestiti o svrhama obrade i pravnoj osnovi za obradu podataka,  primateljima, iznošenju u treće zemlje, razdoblju pohrane, mogućnosti povlačenja privole i  drugim podacima.  

Pravo na ispravak podataka = podrazumijeva da je Škola dužna ispitaniku, na njegov zahtjev,  omogućiti ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose, a uzimajući u obzir  svrhe obrade, te ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i  davanjem dodatne izjave. 

Pravo na brisanje ("Pravo na zaborav") = podrazumijeva pravo Ispitanika da od Škole ishodi brisanje osobnih podataka koji se na njega odnose bez nepotrebnog odgađanja te Škola ima  obvezu obrisati osobne podatke bez nepotrebnog odgađanja ako, među ostalim, osobni podaci  više nisu nužni u odnosu na svrhu obrade, ako je ispitanik povukao privolu za obradu i ako su  osobni podaci nezakonito obrađeni. 

Pravo na ograničenje obrade podataka = podrazumijeva da, u pojedinim situacijama kada je  točnost podataka osporavana ili kada pravo na brisanju ispitanik želi da voditelj obrade zadrži  njegove podatke, ispitanik ima pravo zahtijevati da se obrada ograniči uz iznimku pohrane i  nekih drugih vrsta obrade uz obvezu točnog navođenja osobnih podataka za koje se traži  ograničenje obrade. 

Pravo na prenosivost podataka = podrazumijeva pravo ispitanika da zaprimiti svoje osobne  podatke, a koje je prethodno pružio Školi, u strukturiranom obliku te u uobičajeno  upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu te ima pravo prenijeti te podatke drugom voditelju  obrade bez ometanja od strane Škole, ako se obrada provodi automatiziranim putem i temelji na  privoli ili ugovoru. 

Pravo na prigovor = podrazumijeva pravo ispitanika da uložiti prigovor na obradu osobnih  podataka ako se ista temelji na zadaće od javnog interesa, na izvršavanje službenih ovlasti Škole ili na njegove legitimne interese (uključujući i profiliranje). U slučaju uloženog prigovora Škola ne smije više obrađivati osobne podatke ispitanika osim ako dokaže da njegovi legitimni razlozi  za obradu nadilaze interese ispitanika te radi zaštite pravnih zahtjeva. 

Pravo na protivljenje donošenja automatiziranih pojedinačnih odluka (profiliranje) =  podrazumijeva pravo ispitanika da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na  automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega 

odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je takva odluka potrebna za  sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Škole, ako je dopuštena zakonom kojim se  propisuju odgovarajuće mjere zaštite prava i sloboda te legitimnih interesa ispitanika ili  temeljena na izričitoj privoli ispitanika. 

Više o zaštiti osobnih podataka 

Za više informacija o zaštiti privatnosti ispitanika, svrhama i pravnom temelju obrade osobnih podataka,  kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju, primateljima podataka, razdoblju čuvanja podataka,  izvoru podatka te o pravima Ispitanika, možete poslati upit odnosno zahtjev Službeniku za zaštitu  osobnih podataka Škole na adresu elektroničke pošte:  

hrabroslavfilakovic1@gmail.com

ili na adresu: 

Osnovna škola Petar Zoranić 

Stankovci 222 

23422 Strankovci 

Prilikom kontakta i podnošenja zahtjeva sukladno navedenim pravima, Škola će uložiti razumne  napore za potvrđivanje vašeg identiteta i sprječavanje neautorizirane obrade osobnih podataka. 

Pravo na podnošenje prigovora nadležnom tijelu 

U svakom trenutku ispitanik može uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu, posebice u  zemlji EU-a u kojoj ima uobičajeno boravište, mjesto rada ili mjesto navodnog kršenja njegovih prava,  ako smatra da naša obrada njegovih osobnih podataka nije zakonita.  

Izravni kontakti nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:  

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)  

Martićeva 14 

10 000 Zagreb  

Telefon: 01 4609 000  

Fax: 01 4609 099  

e-mail: hrabroslavfilakovic1@gmail.com 

Web: http://www.azop.hr

 

Tražilica


Napredno pretraživanje
Traži
Oglasna ploča
Kalendar
« Travanj 2024 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
Prikazani događaji

Godišnji plan i program
Školski kurikul

  

Priloženi dokumenti:
Kurukulum RN 2023 2024.docx

Kriteriji ocjenjivanja

Popis udžbenika 2021/2022
CMS za škole logo
Osnovna škola Petar Zoranić Stankovci / Stankovci 222, HR-23422 Stankovci / os-pzoranic-stankovci.skole.hr / ured@os-pzoranic-stankovci.skole.hr
preskoči na navigaciju